Shonen Quest – Boku no Hero Academia 197, Shingeki no Kyojin 109, BLEACH VOL. 01

Boku no Hero Academia 197: Foi legal!
Shingeki no Kyojin 109: BUUULLLLSHIIIIITTTT
BLEACH VOL. 01: E COMEÇOU!

Boku no Hero Academia
K: 7 boku no heros sem o Urso

Shingeki no Kyojin
K: 0 papinhos

Bleach vol. 1
K: 10 BLEACHS

Boku no Hero Academia 197: Foi legal! Shingeki no Kyojin […]

Deixe uma resposta