Shonen Quest – Edens Zero 07 e Shingeki no Kyojin 108

Edens Zero 07: Meh
Shingeki no Kyojin 108: Meh²

Boku no Hero Academia ZERO
U: 5 doces favoritos do Gran Torino
K: 5 doces favoritos do Gran Torino

Edens Zero
U: 3 personagens muito do mal
K: 2 personagens muito do mal

Shingeki no Kyojin
U: 4 cones
K: 2 cones

Edens Zero 07: Meh Shingeki no Kyojin 108: Meh² Boku […]

Deixe uma resposta