Shonen Quest – Boku no Hero Academia 178, Shingeki no Kyojin 104

Boku no Hero Academia 178: O poder do amor!
Shingeki no Kyojin 104: O poder de estar mais loco que o Bátima!

Boku no Hero Academia
U: 8 Kitsunes empolgados
K: 9 Kitsunes empolgados

Shingeki no Kyojin
U: 8 aulas de História do Urso
K: 7 aulas de História do Urso

Boku no Hero Academia 178: O poder do amor! Shingeki […]

Deixe uma resposta