Shonen Quest – The Promised Neverland 76, Boku no Hero Academia 172, Shingeki no Kyojin 102, Hunter x Hunter 375

The Promised Neverland 76: Talvez interessante de novo
Boku no Hero Academia 172: Sorrisão bobo na cara
Shingeki no Kyojin 102: Literalmente tiro, porrada e bomba
Hunter x Hunter 375: TEM QUE ACABAR O NEN

The Promised Neverland
U: 6 exonomes
K: 5 exonomes

Boku no Hero Academia
U: 8 Vagabandas
K: 8 Vagabandas

Shingeki no Kyojin
U: 10 notas 10 do Urso
K: 7 notas 10 do Urso

Hunter x Hunter
U: 8 incrédulos apaixonados
K: 9 incrédulos apaixonados

The Promised Neverland 76: Talvez interessante de novo Boku no […]

Deixe uma resposta