Shonen Quest – One Piece 847, Shingeki no Kyojin 87, Boku no Hero Academia 117

One Piece 847: PALMEIRAS
Shingeki no Kyojin 87: CAMPEÃO
Boku no Hero Academia 117: BRASILEIRO

One Piece
K: 5 campeonatos brasileiros

Shingeki no Kyojin
K: 5 corujas

Boku no Hero Academia
K: 9 campeonatos brasileiros

One Piece 847: PALMEIRAS Shingeki no Kyojin 87: CAMPEÃO Boku […]