Shonen Quest – Shingeki no Kyojin 74, Boku no Hero Academia 63, Bleach 647

Shingeki no Kyojin 74: EEEEEEEEIIITAAAA!!!
Boku no Hero Academia 63: Game of Headphones
Bleach 647: Ah, mais uma Bankai, OK…

Shingeki no Kyojin:
U: 8 finalmenteeee!!
K: 8 finalmenteeee!!
G: 8 finalmenteeee!!

Boku no Hero Academia:
U: 7 lags do Kitsune
K: 5 lags do Kitsune
G: 7 lags do Kitsune

Bleach:
U: 0 matérias que BANKAI no ENEM
K: 3 matérias que BANKAI no ENEM
G: 0 matérias que BANKAI no ENEM

Shingeki no Kyojin 74: EEEEEEEEIIITAAAA!!! Boku no Hero Academia 63: […]